شرکت کارگزاری رسمی بیمه زنجان صبا ترانس (با ۲۳سال سابقه فعالیت در قالب شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا) بعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی ایران ترانسفو فعالیت می کند و دارای رزومه همکاری با ادارات، موسسات و شرکت ها از قبیل مجموعه گروه صنعتی ایران ترانسفو، دانشگاه زنجان، شرکت پارس سوئیچ، شرکت توزیع نیروی برق زنجان، اداره کل تامین اجتماعی، اداره کل پست استان زنجان، سازمان اقتصاد و دارایی استان زنجان، راه آهن شمال غرب، شرکت تابان فولاد، اداره ثبت اسناد و املاک استان زنجان، شرکت تجهیز نیروی زنگان، شرکت اندیشمند شمالغرب و شرکت زنجان نیرو و غیره است و آماده ارائه نرخ مناسب هرگونه خدمات بیمه ای مورد نیاز  از تمام شرکت های بیمه در کلیه رشته ها اعم از : مسئولیت، آتش سوزی، درمان تکمیلی،  ثالث و بدنه خودرو، عمر و سرمایه گذاری و غیره می باشد که با بهره مندی از مزیت رقابتی بین شرکت های بیمه گر و دریافت مناسب ترین حق بیمه با بیشترین پوشش های بیمه موجب صرفه جویی و کاهش هزینه های بیمه ای بیمه گزاران محترم می شود.