بیمه گذار عزیز با طرح اقساطی ویژه کارکنان شرکت ایران ترانسفو میتونی بیمه ثالث و بدنه ی خودروی خودت رو بصورت 6 قسط از بیمه ایران و از بیمه کوثر 10قسط صادر کنی.

 

 

 

 

 

1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی