بازنشسته ی عزیز با این طرح براحتی بیمه ی ثالث و بدنه خودروی خودت رو بدون پیش پرداخت(از بیمه ایران) اقساطی صادر کن.

چجوری؟

تصویر نامه ی کانون یا کارت عضویت با مدارک ماشین(کارت ماشین- بیمه نامه سال قبل- گواهی نامه)رو آپلود کن. استعلام بگیر تا صادرشه.

1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی